Integritetspolicy

Q.A WebGrowth AB

Q.A WebGrowth värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter till oss, av just den anledningen har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och din integritet. Policyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till, vilka som får del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?

Personuppgiftsansvarig är  Q.A WebGrowth AB , orgnr 559403-3556

Adress:  Grönbogatan 5, 504 68 Borås . Maila:  info@qawebgrowth.se

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter från dig när du tar kontakt med oss via till exempel e-post, telefon, när du anlitar oss och vår webbplats. Vi kan även inhämta information från offentliga register. Vid behandling inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i det fall det skulle behövas. 

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och i vilket ändamål?

Q.A WebGrowth AB behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig. Vi strävar alltid efter att använda de minsta integritetskänsliga uppgifterna. Att inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt är vår utgångspunkt. Q.A WebGrowth AB behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag och avtal.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje del om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Ibland är dock detta nödvändigt, vi upprättar då ett sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part informeras du om detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Q.A WebGrowth AB sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss men aldrig längre än vad som krävs för ändamålet med behandlingen. 

Vilka rättigheter har du som registrerat?

Vi är transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och önskar du få en djupare insikt i vilka uppgifter vi behandlar kan du begära registerutdrag.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga kan du begära att det rättas till.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall:

-De inte längre är nödvändiga för ändamålet. 

-Personuppgifter behandlas på olagligt sätt.

Translate »